Pages

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Tết 2013 vào ngày mấy dương lịch


Tết âm lịch 2013 bắt đầu từ ngày 10/2/2013 - tức ngày mùng 1 tết âm lịch.
Năm 2013 là năm Quý Tỵ - Năm con Rắn, thông tin thêm là những đưa trẻ sinh năm quý tỵ sẽ có mệnh là Mệnh Thủy - Trường Lưu Thủy ( Nước sông chảy dài)
Đêm giao thừa chào năm quý tỵ 2013 vào ngày 9/2/2013 - tức ngày 29 âm lịch (30 tết)

Đêm giao thừa (Gọi là đêm 30 tết) là ngày 9/2/2012 - Tức ngày 29 âm lịch

Ngày 26 âm lịch là ngày bao nhiêu?
Trả lời: NGày 6/2/2013
Ngày 27 âm lịch là ngày bao nhiêu?
Trả lời: NGày 7/2/2013
Ngày 28 âm lịch là ngày bao nhiêu?
Trả lời: NGày 8/2/2013
Ngày 29 âm lịch là ngày bao nhiêu?
Trả lời: NGày 9/2/2013

tết 2013 vào ngày nào-tết 2013 được nghỉ mấy ngày-tết 2013 rơi vào ngày nào-tết 2013 vào ngày
tết 2013 vào ngày nào dương lịch | tết 2013 được nghỉ mấy ngày | tết 2013 rơi vào ngày nào | tết 2013 vào ngày

1 nhận xét: